Informacje ogólne o systemach solarnych

Systematycznie rosnące ceny energii oraz konieczność działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, powodują coraz większe zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii.

Najbardziej dostępnym i najtańszym sposobem uzyskania darmowej energii są kolektory słoneczne.

Producenci tych urządzeń stale doskonalą swoje produkty, podążając za rozwijającą się w świecie techniką solarną. W Polsce i krajach Europy Zachodniej można spotkać wiele tysięcy instalacji z zastosowaniem kolektorów słonecznych.

Bezpośredni kontakt z najwyższą technologią, pozwala oferować Państwu wyroby o możliwie najwyższej sprawności cieplnej.

Instalacja solarna to zespół wspóldziałających urządzeń mających na celu odebranie energii cieplnej z promieniowania słonecznego, przekazania i zakumulowania w zasobniku w celu późniejszego wykorzystania.

Instalacja solarna składa się z:

  • kolektorów słonecznych rurowych lub płaskich
  • układu pompowego wraz z zabezpieczeniami instalacji
  • regulatora sterującego
  • solarnego zasobnika c.w.u. lub innego akumulatora ciepła (np. basenu)

Kolektory słoneczne pozyskują ciepło również w dni pochmurne. Wówczas temperatura na kolektorach jest wyższa o minimum 15°C od temperatury powietrza, co w rezultacie powoduje ogrzewanie ciepłej wody w zasobniku.

Firma nasza obsługuje „domowe” jaki  i „duże” instalacje solarne wspomagające obiekty o duzym zużyciu ciepłej wody użytkowej  jaki i instalacje basenowe.

Technoterm